under_mainimage_n
BKK

BKK-RAPTOR-Z

RAPTOR-Z BL

世界のレギュレーションに対応するバーブレス仕様。

SIZE WEIGHT QTY COATING PKG PRICE(ex.)
2/0 5.15g 6 Bright Tin 5 ¥1,000
3/0 7.35g 6 ¥1,300
4/0 9.17g 5 ¥1,300
5/0 11.35g 5 ¥1,300